کرکهرک(خزل)- نگین علم واستعداد

جدیدترین اخبار فنآوری-مسائل کشاورزی روز وبرسی واریته های گیاهان دارویی منطقه

خانه | ایمیل | آرشیو | عناوین مطالب | طراح قالب

فصلنامه گياهان دارويي ، سال ششم، شماره 21عنوان:
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه Scrophularia striata Boiss بر روي استافيلوكوكوس اورئوس و پسودوموناس ائروژينواز و مقايسه آن با آنتي بيوتيك هاي موثر انتخابي 


نويسنده(گان):
ناصر عباسي ? فريد عزيزي جليليان ? مظفر عبدي ? مريم سيف منش


چکيده:
مي توان گفت استافيلوكوكوس اورئوس و پسودوموناس ائروژينوزا از مهم ترين عوامل عفونت زا براي انسان هستند. از طرفي با افزايش مقاومت باكتريايي نسبت به داروهاي شيميايي و عوارض جانبي كم داروهاي گياهي، امروزه گياهان دارويي مورد توجه قرار گرفته اند.
روش بررسي: در اين تحقيق استافيلوكوكوس اورئوس و پسودوموناس ائروژينوزا در محيط هاي اختصاصي كشت داده شدند و از گياه بومي( Scrophularia striata  گیاه تشنه داری )غلظت عصاره آبي تهيه گرديد. سپس سوسپانسيون هايي از 0.5 تا 4 مك فارلند از اين باكتري ها تهيه شد. براي تعيين حساسيت در هر محيط كشت دو چاهك ايجاد شد در يك چاهك عصاره گياهي و در چاهك ديگر شاهد مثبت (آميكاسين و وانكومايسين) با غلظت هاي معين ريخته شد. پس از اندازه گيري هاله هاي ايجاد شده نتايج به دست آمده بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان داد ميانگين قطر هاله هاي ايجاد شده توسط Scrophularia striata بيشتر از آنتي بيوتيک هاي داروهاي شيميايي كنترل مثبت بود ((p<0.05 و از طرفي با افزايش غلظت عصاره از 50 ميكروليتر تا 90 ميكروليتر ميانگين قطر هاله ايجاد شده توسط عصاره افزايش پيدا كرد (p<0.05). هم چنين نتايج اين تحقيق نشان دادكه با افـزايش تعداد باكتري قطر هاله براي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس كمتر (p<0.05) ولي براي گونه اي از پسودوموناس اين ارتباط معني دار نبود.
نتيجه گيري: عصاره گياه Scrophularia striata مي تواند به عنوان فرآورده اي آنتي سپتيک در درمان عفونت هاي خارجي جايگزين عفونت هاي حاصله از اين دو ميكروارگانيسم باشد.

Scrophulariaceae Scrophularia Scrophulariaceae Scrophularia marilandica Scrophulariaceae Scrophularia lanceolata  

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام ، سال هفدهم، شماره 4 (پياپي 65)عنوان:
بررسي اثر التيام بخشي عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري(Scrophularia striata) برروي زخم باز پوستي خرگوش


نويسنده(گان):
بهناز شوهاني ، علي اصغرهمتي ، مهين طاهري مقدم


چکيده:
مقدمه: 

Scrophularia striata

گــــياه تشنــه داري كه در مناطقي از استان ايلام کرمانشاه شهرستان قصرشیرین والخصوص روستای کرکهرک مي رويد سالهاست كه به صورت تجربي در درمان بيماري هاي مختلف از جمله كمك به بهبود زخم به كار مي رود با اين وجود مطالعه زيادي روي آن صورت نگرفته است. به همين منظور در اين پژوهش اثر عصاره هيدروالكلي اين گياه بر روي ترميم زخم پوستي بررسي شده است.
مواد و روش ها: پس از جمع آوري و خشك نمودن قسمت هاي مختلف گياه، عصاره هيدروالكلي آن به روش خيساندن تهيه و تغليظ گرديد. براي مطالعه از 36 راس خرگوش نيوزلندي نر و ماده در محدوده وزني 06/2–200/1 كيلوگرم استفاده شد. طبق روش cross و همكاران زخم هايي به ابعاد 2×2 سانتي متر بر روي پوست پهلوي خرگوش ها ايجاد گرديد و سپس به شش گروه شش تايي تقسيم گرديدند: گروه اول به عنوان شاهد بدون درمان نگهداري شد، در گروه دوم از اسرين(شاهد منفي)، گروه سوم از پماد فني توئين 1 درصد(شاهد مثبت) و در سه گروه ديگر از پمادهاي ساخته شده از گياه تشنه داري با غلظت هاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد وزني- وزني در پايه اسرين دوبار در روز استفاده گرديد. براي بررسي روند ترميم زخم ها هر روز كناره هاي زخم اندازه گيري گرديد و درصد بهبودي زخم گروه هاي مختلف طي تمام روزهاي درمان بر اساس آزمونone way ANOVA و Tukey با يكديگر مقايسه شدند. به منظور مطالعات بافت شناسي، در روزهاي هفتم و پايان درمان هر گروه نمونه هايي از ضخامت كامل زخم ها برداشته شد. 
يافته هاي پژوهش: در بررسي انجام شده متوسط زمان ترميم كامل زخم در گروه هاي بدون درمان و درمان شده با اسرين 21 روز، با پماد فني توئين 1 درصد، 16 روز و با پمادهاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد گياه تشنه داري به ترتيب 18، 17 و 16 روز بود. در بررسي بافت شناسي نيز علائم بهبود و تكامل بافت پوست در درمان با عصاره تشنه داري كامل تر بوده است.
بحث و نتيجه گيري: تمامي گروه هاي درماني اختلاف معني دار آماري(05/0< P) با گروه هاي دريافت كننده اســـرين و گروه شاهد داشتند اما نتايج آماري و بافت شناسي نشان مي دهد كه پماد تشنه داري 10 درصد نسبت به بقيه گروه ها بهترين اثر را در ترميم زخم پوستي خرگوش داشته است. با توجه به مطالعات ميكروسكوپي و ماكروسكوپي احتمال مي رود مشخص گردد كه اجزاء موثر گياه تشنه داري موجب تحريك ساخت كلاژن و انقباض سريعتر زخم، رگ زايي، اتساع عروقي و همچنين كاهش التهاب، خونريزي و ادم زخم مي شود.


برچسب‌ها: خواص معجزه آسای گیاه تشنه داری
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:1  توسط محمد کریمی ( جامعه مجازی کرکهرک)  | 
برچسب ها
درباره من
وبلاگ جامعه مجازی کرکهرک بوسیله اینجانب محمد کریمی دانش آموخته رشته کشاورزی ساکن قصرشیرین طراحی ومدیریت می شود. واز نظرات سازنده خوانندگان .دوستان بزرگوار والخصوص هم ولایتی هاوهمشهری های بزرگوار وفهیم کرکهرکی وقصرشیرینیم .بسیار خرسند خواهم شد. با تشکر : محمد کریمی
دسته بندی موضوعی
لینکدونی
آرشیو
نویسندگان
دوستان
وبلاگ زیست شناسی قصرشیرین - به قلم سرکار خانم زارعی
وبلاگ ادیب بزرگوار کرد آقای علی الفتی
وبلاگ قصرشیرین - جغرافی اجتماعی
وبلاگ قصرشیرین گیلانغرب سرپل ذهاب نفت شهر گواور سومار
نشریه الکترونیکی سرپل ذهاب
گل آقای گیلانغرب
وبلاگ روژین به قلم استاد علی رضا گودرزی
یادی از کشتی وکشتی گیران قصرشیرینی
فرنیوز مروری بر تولد ومرگ وبلاگهای استان کرمانشاه
سایت ایل بزرگ وغیور خزل
ایل بزرگ خزل از ایلام تا همدان
مانشت کارزان - خزل ایلام
بلوط- نشریه فرهنگی ولی محمد امیدی شاعر بزرگ ایل خزل
سالهای تاکنون عبدالجارکاکایی -یادی از ولی محمد امیدی شاعر خزل
شهرمظلوم ایلام -یادی از فردوسی کرد ولی محمد امیدی
کرکهرک -کرکهرک در ابرجستجوگر گوگل
jlنویسندگان در یک نگاه -براساس حروف الفبا
روستاهای بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین[۳
بانک اطلاعات دهکده وروستاهای ایران -کرکهرک -چم امام حسن
مراکز و شبکه هاي استاني صدا و سيما
راهنماي دريافت شبکه هاي ماهواره اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در سراسر جها
صدا و سيماي جمهوري ا
بانک اطلاعات فیلم وسریال
مرکز اقلیم شناسی وپیش بینی بارش ودما وخشکسالی
لیست پزشکان فوق تخصص کرمانشاه آدرس وشماره تلفن
ایران درمان دات کام مرجع اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی کشور
سازمان هواشناسی کشور - کرمانشاه قصرشیرین
رادار کرمانشاه -هواشناسی- موقعیت سنجی
جدول پخش برنامه های ماهیانه تمامی کانالهای صدا وسیما
به سفر پدیا خوش آمدید, دایره المعارف سفر(اطلاعات گردشگری کرکهرک)
وبلاگ کرکهرک -به قلم دوست اندیشمندم محمد حسنی نیا
وبلاگ فرهنگی ادبی کرکهرک تازه (استاد محمد حسنی نیا)
کرکهرک امروز - سرزمین رویش لیمو- بهروز حیدری
کرکهرک جوان-سرزمین مادری
روستای امام حسن
وبلاگ یک ادیب همشهری-- قصر رویاهای من(سرکار خانم قاسمی)
شرکت تراکتور سازی تبریز
موسسه صتعتی کشاورزی آبیاران
شرکت مونتاژ تراکتور سازی مهدی (خیبر)
شرکت تراکتور سازی کردستان
شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان
نمایندگی های فروش ماشین آلات وادوات کشاورزی ایران فعالترین
سامانه فروش آنلاین ماشین های کشاورزی
شرکت برچین کار
تاکا
بازار بزرگ کشاورزی ایران
هرباریم -دانشگاه کرمان
اطلس کامل گیاهان دارویی و معطر
گیاهان دارویی سایتی زیبا
کشاورز -تراکتور -قیمت کاتالوگ
ماشین آلات وادوات کشاورزی - ایران مهر
شرکت ادوات کشاورزی جاوید کشت لیزری
قیمت تمامی ماشین الات وادوات سبک وسنگین - کارخانه مندس محمد کرمانچی
شرکت فرتاک ماشین
شرکت دراج رفسنجان
شرکت دلفار -تراکتور
شرکت درسا پاژ تداکتور
تراکتور وادوات کشاورزی مهدی -نیو هلند
تجارت - قرن 21
تامین کننده ادوات وقطعات کشاورزی- شرکت نوروزی
ادوات کشاورزی سندان
سبز کوش نگين-ماشین آلات کشاورزی باغبانی فضای سبز
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
شرکت کانتینر خراسان
قطعات آهنگری خراسان
نیاز پرداز کشاورزی -دامی- باغی
ادوات کشاورزی چمن فر- مرودشت
شرکت کشت گستر تبریز
شرکت جهاد سبز
شرکت ماشین برزگر همدان
تراکتور سازی بلاروس - سایت اصلی
نمایندگی ادوات وتراکتور یزد مقدم
فروش ماشین آلات وادوات کشاورزی-اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور
کشاورز - مکانیزاسیون وآنچه که باید بداند
شرکت بازرگانی وخدمات پس از فروش تراکتور ساری ایران -ادوات
شركت زارع صنعت نوين
سموم کشاورزی
نظام صنفی کارهای کشاورزی ایران
یک وبلاگ خوب کشاورزی
شرکت تراکتور سازی کوبوتا
شرکت تراکتور ساری بلاروس
سایت اصلی شرکت تراکتور سلزی بلاروس
شرکت درسا پاژ نماینده فروش تراکتورهای بلاروسی
اقتصاد کشاورزی---
ثبت شرکتها-موسسه تدبیر سازان آفریقا
شرکت بدر توس -فروش تمامی ماشین آلات وخدمات
نقشه ماهوارهای خزل کرکهرک در گوگل مپ
سامانه ی خدمات درمان اینترنتی سینا
روستای قدیم کرکهرک -اراضی چرمیان (در گوگل مپ)
سایت خبری تحلیلی مهاجر غرب
تقویم رسمی وتبدیل سالها شمسی میلادی قمری
قصرشیرین شهر خاطره ها -یادی از قصرشیرین
هواشناسی خانقین عراق
هواشناسی قصرشیرین سایت جهانی
نیکتا(دخترم)
نیکیا(دخترم)
آمار و امکانات
 RSS 

POWERED BY
BLOGFA.COM